TheraBand FlexBar - 4 hårdheter

TheraBand® FlexBar är ett funktionellt och effektivt träningsverktyg för rehabilitering av händer, handleder, underarmar och axlar.

Theraband FlexBar produceras i fyraolika svårighetsgrader, i vilken motståndet mäts i kilo, som ett uttryck för den kraft som behövs för att böja FlexBaren som ett ”U”.