TheraBand Träningsband 2,5m

TheraBandträningsslingor i längder om 2,5 meter är redoför användning. Defärdigklippta bandenär avsedda för den som bara behöver ett exemplar, eller ett flertaltill t.ex. en arbetsplats.

Du ser hela utbudetav TheraBands träningsslingorhär. Frågaefter erbjudanden pertelefon om du behöver större mängder. För utbildning på arbetsplatsen rekommenderar vi den typiska hårdheten ”grön”, som passar bäst till en bred publik.