Tilbehör för Träningsband

Tillbehör i originalutförande från TheraBand ökar antalet övningar du kan utföra med din elastiska träning. Tillbehören är lätta att använda ochfinns i olika varianter, till exempeldörrankare och handtag.